BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 65/24
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 5/24
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn

Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2023 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,45 zł

3,73 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85 zł

5,24 zł

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,71 zł

6,17 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,91 zł

 

5,30 zł

 

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

 INFORMACJA

 Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2022 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,40

3,67

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85

5,24

 

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,63

6,08

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,86

 

5,25

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

 

Zmień swoje nastawienie

Woda deszczowa to cenny zasób. Zatrzymując ją u siebie zyskujesz bezpłatne źródło wody, poprawiasz środowisko, swoje zdrowie i pomagasz zapobiegać powodziom i suszom.
 

Zachowaj zróżnicowaną, rodzimą roślinność

Roślinność zatrzyma wodę deszczową na liściach i wyparuje jej nadmiar do atmosfery, poprawiając mikroklimat i Twoje zdrowie.
 

Umieszczaj ciągi komunikacyjne powyżej roślinności

W czasie deszczu chodniki się nie zapiaszczą, a spływająca z nich woda zasili zieleń, obniżając koszty podlewania.
 

Zbiorniki naziemne

Gromadzą spływającą z dachu wodę, którą można wykorzystać do podlewania ogródka lub prac technicznych.
 

Zaplanuj oczka wodne

Urozmaicą krajobraz i przechwycą nadmiar wody z działki
 

Zachowaj nierówności terenu

Naturalne zagłębienia urozmaicą krajobraz i spowolnią odpływ wody opadowej, zatrzymując ją na Twojej działce.
 

Nie utwardzaj parkingów i podjazdów

Kratka trawnikowa, czy luźno ułożone płyty umożliwią wsiąkanie wody w grunt i zapobiegną jej niekontrolowanemu spływaniu i podtopieniom.
 

Zaplanuj zielony dach

Dostosowany do konstrukcji budynku dach roślinny zatrzyma większość opadu, zmniejszy koszty ogrzewania i klimatyzacji, poprawi estetykę i bioróżnorodność.
 

Zbiorniki podziemne

Wodę z dachów, podjazdów, parkingów, można ponownie wykorzystać gromadząc ją w zbiornikach podziemnych.
 

Stosuj rośliny do doczyszczania wody

Jeżeli odprowadzasz wodę deszczową do wód powierzchniowych, pozwól jej przepłynąć przez podmokły teren pokryty roślinnością, która ją doczyści.
 
Źródło: https://deszczowka.info/dobre-praktyki/#.WvFXaLjwAVQ