EKO-BUG Sp. z. o. o informuje, iż od dnia 31.10.2021 r. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na konserwację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zalesie, zaprzestaje obsługę i administrowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej, przepompowni, ujęcia wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalesie.
Dziękujemy za długoletnią współpracę i przepraszamy za utrudnienia związane z tą sytuacją.

EKO-BUG

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Terespol w dniu 12 listopada 2018r. będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Biuro Spółki w tym dniu będzie nieczynne.

Płukanie sieci wodociągowej będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.

W czasie trwania procesu płukania może nastąpić chwilowy spadek ciśnienia w sieci, a po zakończeniu płukania można zauważyć przejściowe zmącenie wody.

Za wszelkie wynikłe z tego tytułu niedogodności z góry przepraszamy.

HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 71/24
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn