Spółka Eko-Bug w Kobylanach, wykonała i uruchomiła dwie instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy 40 kW każda.

Wytworzona energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów inwestora, tj. do zasilania urządzeń funkcjonujących na ujęciu wody oraz na oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Łączna moc instalacji wynosi prawie 80 kW i przewiduje się, że „wyprodukuje” ok. 25 %  całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów. Jej nadmiar będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych nastąpi obniżenie kosztów zużywanej energii i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W celu zoptymalizowania produkcji energii zastosowano zdalny system wizualizacji aktualnych procesów farm fotowoltaicznych. Monitoring działania instalacji i wytwarzania energii możliwy jest z siedziby firmy ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. System zarządzania energią zostanie wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń jak również do prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora, pełniąc funkcje informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków UE.

EKO-BUG

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Terespol w dniu 12 listopada 2018r. będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Biuro Spółki w tym dniu będzie nieczynne.

EKO-BUG Spółka z o.o. informuje o planowanym na miesiące sierpień-październik 2019 r., okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie gminy poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminach podanych w harmonogramie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody. Prace prowadzone będą w terminach podanych w załączonym do niniejszej informacji harmonogramie, w godz. 8:00-15:00. Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu. Zabrudzenia pochodzące z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem mogą powodować powstawanie plam na białym praniu, dlatego w terminie płukania zaleca się, aby sprawdzić barwę wody przed przystąpieniem do prania. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody. Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając krany w mieszkaniu. Spadek ciśnienia w punktach poboru wody w mieszkaniach, który może wystąpić po płukaniu może być spowodowany zanieczyszczeniem filtrów siatkowych w jakie zaopatrzone jest większość kranów i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody itp.). Oczyszczenie filtrów powinno zapewnić przywrócenie wcześniejszego ciśnienia wody w punktach poboru.  
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Wszelkie uwagi w powyższej sprawie proszę kierować do siedziby Spółki w Kobylanach na nr tel. 83 375-15-39.

HARMONOGRAM  PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH
 • 19-21 sierpień 2019 r. (pon.-śr.)       - Koroszczyn
 • 22-23 sierpień 2019 r. (czw.-pt.)      - Lechuty Duże
 • 26-28 sierpień 2019 r. ( pon.-śr.)      - Łobaczew Duży
 • 29-31 sierpień 2019 r. (czw.-sob.)    - Łobaczew Mały
 • 2-3 wrzesień 2019 r. (pon.-wt.)        - Samowicze / Kukuryki
 • 4 wrzesień 2019 r. (śr.)                     - Kuzawka
 • 5 wrzesień 2019 r. (czw.)                 - Lechuty Małe
 • 6-7 wrzesień 2019 r. (pt.-sob.)         - Neple / Starzynka
 • 9 wrzesień 2019 r. (pon.)                 - Krzyczew
 • 10 wrzesień 2019 r. (wt.)                 - Bohukały
 • 11 wrzesień 2019 r. (śr.)                   - Łęgi
 • 12-14 wrzesień 2019 r. (czw.-sob.)  - Małaszewicze Małe 
 • 16-18 wrzesień 2019 r.  (pon.-śr.)    - Małaszewicze Duże/Wólka Dobryńska
 • 19-21 wrzesień 2019 r. (czw.-sob.)  - Kobylany
 • 23 wrzesień 2019 r. (pon.)               - Polatycze
 • 24-25 wrzesień 2019 r. (wt.- śr.)      - Lebiedziew   
 • 26-27 wrzesień 2019 r. (czw.-pt.)    - Kolonia Dobratycze / Kołpin Ogrodniki
 • 30 wrzesień 2019 r. (pon.)               - Murawiec Żuki / Michalków
 • 1 październik 2019 r. (wt.)               - Zastawek / Zastawek CPN
 • 2 październik 2019 r. (śr.)                - Podolanka
 • 3-5 październik 2019 r. (czw.-sob.)  - Małaszewicze
 • 7-8 październik 2019 r. (pon.-wt.)  - Małaszewicze