Zmień swoje nastawienie

Woda deszczowa to cenny zasób. Zatrzymując ją u siebie zyskujesz bezpłatne źródło wody, poprawiasz środowisko, swoje zdrowie i pomagasz zapobiegać powodziom i suszom.
 

Zachowaj zróżnicowaną, rodzimą roślinność

Roślinność zatrzyma wodę deszczową na liściach i wyparuje jej nadmiar do atmosfery, poprawiając mikroklimat i Twoje zdrowie.
 

Umieszczaj ciągi komunikacyjne powyżej roślinności

W czasie deszczu chodniki się nie zapiaszczą, a spływająca z nich woda zasili zieleń, obniżając koszty podlewania.
 

Zbiorniki naziemne

Gromadzą spływającą z dachu wodę, którą można wykorzystać do podlewania ogródka lub prac technicznych.
 

Zaplanuj oczka wodne

Urozmaicą krajobraz i przechwycą nadmiar wody z działki
 

Zachowaj nierówności terenu

Naturalne zagłębienia urozmaicą krajobraz i spowolnią odpływ wody opadowej, zatrzymując ją na Twojej działce.
 

Nie utwardzaj parkingów i podjazdów

Kratka trawnikowa, czy luźno ułożone płyty umożliwią wsiąkanie wody w grunt i zapobiegną jej niekontrolowanemu spływaniu i podtopieniom.
 

Zaplanuj zielony dach

Dostosowany do konstrukcji budynku dach roślinny zatrzyma większość opadu, zmniejszy koszty ogrzewania i klimatyzacji, poprawi estetykę i bioróżnorodność.
 

Zbiorniki podziemne

Wodę z dachów, podjazdów, parkingów, można ponownie wykorzystać gromadząc ją w zbiornikach podziemnych.
 

Stosuj rośliny do doczyszczania wody

Jeżeli odprowadzasz wodę deszczową do wód powierzchniowych, pozwól jej przepłynąć przez podmokły teren pokryty roślinnością, która ją doczyści.
 
Źródło: https://deszczowka.info/dobre-praktyki/#.WvFXaLjwAVQ