Płukanie sieci wodociągowej będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.

W czasie trwania procesu płukania może nastąpić chwilowy spadek ciśnienia w sieci, a po zakończeniu płukania można zauważyć przejściowe zmącenie wody.

Za wszelkie wynikłe z tego tytułu niedogodności z góry przepraszamy.

HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

EKO-BUG Spółka z o.o. informuje o planowanym na miesiące sierpień-październik 2019 r., okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie gminy poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminach podanych w harmonogramie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody. Prace prowadzone będą w terminach podanych w załączonym do niniejszej informacji harmonogramie, w godz. 8:00-15:00. Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu. Zabrudzenia pochodzące z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem mogą powodować powstawanie plam na białym praniu, dlatego w terminie płukania zaleca się, aby sprawdzić barwę wody przed przystąpieniem do prania. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody. Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając krany w mieszkaniu. Spadek ciśnienia w punktach poboru wody w mieszkaniach, który może wystąpić po płukaniu może być spowodowany zanieczyszczeniem filtrów siatkowych w jakie zaopatrzone jest większość kranów i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody itp.). Oczyszczenie filtrów powinno zapewnić przywrócenie wcześniejszego ciśnienia wody w punktach poboru.  
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Wszelkie uwagi w powyższej sprawie proszę kierować do siedziby Spółki w Kobylanach na nr tel. 83 375-15-39.

HARMONOGRAM  PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH
 • 19-21 sierpień 2019 r. (pon.-śr.)       - Koroszczyn
 • 22-23 sierpień 2019 r. (czw.-pt.)      - Lechuty Duże
 • 26-28 sierpień 2019 r. ( pon.-śr.)      - Łobaczew Duży
 • 29-31 sierpień 2019 r. (czw.-sob.)    - Łobaczew Mały
 • 2-3 wrzesień 2019 r. (pon.-wt.)        - Samowicze / Kukuryki
 • 4 wrzesień 2019 r. (śr.)                     - Kuzawka
 • 5 wrzesień 2019 r. (czw.)                 - Lechuty Małe
 • 6-7 wrzesień 2019 r. (pt.-sob.)         - Neple / Starzynka
 • 9 wrzesień 2019 r. (pon.)                 - Krzyczew
 • 10 wrzesień 2019 r. (wt.)                 - Bohukały
 • 11 wrzesień 2019 r. (śr.)                   - Łęgi
 • 12-14 wrzesień 2019 r. (czw.-sob.)  - Małaszewicze Małe 
 • 16-18 wrzesień 2019 r.  (pon.-śr.)    - Małaszewicze Duże/Wólka Dobryńska
 • 19-21 wrzesień 2019 r. (czw.-sob.)  - Kobylany
 • 23 wrzesień 2019 r. (pon.)               - Polatycze
 • 24-25 wrzesień 2019 r. (wt.- śr.)      - Lebiedziew   
 • 26-27 wrzesień 2019 r. (czw.-pt.)    - Kolonia Dobratycze / Kołpin Ogrodniki
 • 30 wrzesień 2019 r. (pon.)               - Murawiec Żuki / Michalków
 • 1 październik 2019 r. (wt.)               - Zastawek / Zastawek CPN
 • 2 październik 2019 r. (śr.)                - Podolanka
 • 3-5 październik 2019 r. (czw.-sob.)  - Małaszewicze
 • 7-8 październik 2019 r. (pon.-wt.)  - Małaszewicze