Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oferuje: usługi budowlane i remontowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; odbiór i neutralizacja ścieków; wynajem sprzętu budowlanego.