WIZYTA NA BIAŁORUSI POLSKICH PRZEDSTAWICIELI

Od 5 do 7 lutego 2019 roku odbyła się wizyta na Białorusi polskich przedstawicieli Spółki Eko-Bug – partnera w projekcie „Czysta rzeka – jest priorytetem” .

Podczas wizyty delegacja zapoznała się ze strukturami gospodarki komunalnej w miejscowości Żabinka . Delegacja odwiedziła szereg obiektów infrastruktury miejskiej, jak również plac budowy, gdzie trwają prace nad budową oczyszczalni ścieków.

Zorganizowano również zwiedzanie użyteczności publicznej – oczyszczalnie ścieków i sortownię odpadów w miejscowości Brześć.

WIZYTA BIAŁORUSKIEJ DELEGACJI

W ramach projektu „Czysta rzeka- jest priorytetem” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 , odbyła się wizyta studyjna białoruskiej delegacji w dniach 05-07.12.2018 roku na terenie Gminy Terespol.

W skład białoruskiej delegacji wchodzili przedstawiciele KUMPP Żabinka.

Podczas wizyty delegacja zapoznała się z organizacją użyteczności publicznej Gminy Terespol – zasadami i metodami oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Koroszczynie , oraz przedstawiono technologię poboru i uzdatniania wody. Zostały omówione innowacyjne metody , które są lub mogą być realizowane na podobnych obiektach infrastruktury użytkowej.

Więcej: www.czystarzeka.ekobug.pl